Arbejdsmarkedspolitisk indsats

FA søger indflydelse på de politiske beslutninger i Danmark og EU som vedrører finanssektorens arbejdsmarked. FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggender. FA udarbejder endvidere statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA’s arbejdsmarkedspolitiske mål og midler

FA skal arbejde for en fleksibel og effektiv arbejdsmarkedspolitik, som sikrer optimale rammer for finanssektorens behov for arbejdskraft. 

FA vil derfor

  • agitere for at det altid skal kunne betale sig at arbejde,
  • lægge pres på det politiske system for at sikre et beskæftigelses- og dagpengesystem, som tager udgangspunkt i behovet for arbejdskraft og modvirker mangel på arbejdskraft som følge af konjunktursvingninger,
  • støtte tiltag som er rettet mod at fremme mangfoldighed og ligebehandlig af alle uanset personlig baggrund,
  • bekæmpe unødige administrative byrder og forpligtelser for virksomhederne inden for det arbejdsmarkedspolitiske område,
  • aktivt forfølge disse målsætninger gennem deltagelse i relevante råd, udvalg, partsgrupper mv. nedsat af regeringen og gennem påvirkning af politikere, offentlige myndigheder og andre organisationer.