Internationalt

FA følger og søger at påvirke udviklingen på det arbejdsmarkedspolitiske område inden for EU. FA moniterer løbende, hvad der kommer fra Bruxelles, som har betydning for den finansielle sektor, herunder for overenskomsterne.

Mål

FA skal arbejde for at tilegne sig nødvendig information om relevante EU-emner for at opnå optimal indflydelse på EU-regulering, som vedrører finanssektorens arbejdsgiverinteresser. 

FA vil derfor

  • fortsætte sin lobbyistordning,

  • påvirke nøglepersoner i EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, EU-repræsentationen og andre relevante EU-institutioner,

  • være tovholder på møder i EU-netværkssamarbejdet med andre danske brancheorganisationer og arbejdsgiverforeninger og

  • arbejde for at styrke EU-alliancer med andre nordiske landes arbejdsgiverorganisationer i finanssektoren.

European Banking Federation og Insurance Europe

FA indgår i et tæt samarbejde med EBF (European Banking Federation), Insurance Europe og andre organisationer i Bruxelles med henblik på at sikre FA maksimal indflydelse på de oplæg, forslag og høringer m.m. fra EU, som berører det finansielle arbejdsmarked.

FA er aktivt medlem af de faste udvalg om arbejdsmarkedsforhold under EBF og Insurance Europe, hhv. Banking Committee for European Social Affairs (BCESA) og Social Affairs Committee (SAC), og har indflydelse på de sociale dialoger i hhv. Sector Social Dialog for Banking (SSDB) og Insurance Sector Social Dialog Committee (ISSDC).