Udvalg

Arbejdsmiljøklagenævnet

Repræsentant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA, suppleant: Underdirektør Katja Brunbjerg Muff

Arbejdsmiljørådet

Repræsentant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA, suppleant: Underdirektør Katja Brunbjerg Muff

Arbejdsretten

Repræsentant: Adm. dir. Nicole Offendal, FA (ordinær dommer), suppleant: advokat Katja Brunbjerg Muff, advokat Kirsten Brask Lillevang, FA, Head HR Operations Niels Gregers Hansen, Nykredit

ATP’s repræsentantskab

Repræsentant: Adm. dir. Nicole Offendal, FA

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for handel, finans og privat administration

Repræsentant: Birgit Skibsted, Danske Bank og Seniorkonsulent, Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

EU-specialudvalget for Beskæftigelse

Repræsentant: Seniorkonsulent Claus Ryde, FA

EU-specialudvalget for Finansiel lovgivning

Repræsentant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

Helbredsoplysningsrådet

Repræsentant: Underdirektør Katja Brunbjerg Muff

Kontaktudvalg for løn og fraværsstatistik, Danmarks Statistik

Repræsentant: Seniorkonsulent Karen Winnie Larsen, FA

Banking Committee for European Social Affairs under EBF

Repræsentant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

Social Affairs Committee under Insurance Europe

Repræsentant: Seniorkonsulent Claus Ryde, FA

Implementeringsudvalget 

Repræsentant: Underdirektør Katja Brunbjerg Muff