Udvalg

Arbejdsmiljøklagenævnet

Repræsentant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA, suppleant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

Arbejdsmiljørådet

Repræsentant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA, suppleant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA

Arbejdsretten

Repræsentant: Adm. dir. Nicole Offendal, FA, suppleant: Kim Bruhn-Petersen tidligere Topdanmark, Jørn Kristian Jensen, tidligere Nordea, Stig Elkier-Pedersen, tidligere Tryg

ATP’s repræsentantskab

Repræsentant: Adm. dir. Nicole Offendal, FA

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for handel, finans og privat administration

Repræsentant: Birgit Skibsted, Danske Bank og Seniorkonsulent, Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

Det centrale AMO-udvalg

Repræsentant: Seniorkonsulent Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

EU-specialudvalget for Beskæftigelse

Repræsentant: Seniorkonsulent Claus Ryde, FA

EU-specialudvalget for Finansiel lovgivning

Repræsentant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

Helbredsoplysningsrådet

Repræsentant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA

Kontaktudvalg for løn og fraværsstatistik, Danmarks Statistik

Repræsentant: Seniorkonsulent Maria Søndergaard, FA

Banking Committee for European Social Affairs under EBF

Repræsentant: Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, FA

Social Affairs Committee under Insurance Europe

Repræsentant: Seniorkonsulent Claus Ryde, FA

Implementeringsudvalget 

Repræsentant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA