Færre har søgt finansøkonomuddannelsen via kvote 2

Undervisning