Lovforslag om bl.a. omsorgsorlov vedtaget

Folketinget