Høringssvar

Høring over styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft