Høringssvar

Høring over udkast til ændring lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.