Høringssvar

Høring over bekendtgørelse om krav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter