Høringssvar

Høring over forslag til ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.