Høringssvar

Høring over forslag til lov om ændring af erhvervsuddannelsesloven og AUB-loven