Høringssvar

Høring over ovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v.