ldj_large.png
Lars Djernæs
Chefkonsulent
Lars har været ansat i FA siden 2013. Hans ansvarsområde er varetagelse af FA’s interesser på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet med fokus på de videregående uddannelser. Lars arbejder også med FA’s interessevaretagelse på EU-plan, er koordinator for FA’s Kompetenceudvalg og finanssektorens repræsentant i Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP). Lars har tidligere arbejdet i Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Nordisk Ministerråd.
Mobil: 23 39 92 40