mbo.png
Mads Borregaard
Cheføkonom
Mads har ansvar for at udarbejde strategiske analyser og lave policyudvikling, der kan understøtte FA’s interessevaretagelse indenfor blandt andet uddannelses- og arbejdspolitik. Mads har desuden mange års erfaring fra centraladministrationen, hvor han blandt andet arbejdede med analyse og policyudvikling indenfor skatte- og strukturpolitik.