mep_large.png
Merete Preisler
Underdirektør
Merete er uddannet advokat og har møderet for Højesteret, hvor hun løbende fører retssager på vegne af FA’s medlemsvirksomheder. Merete fører også sager ved faglig voldgiftsret, Arbejdsretten og Landsretten. Derudover er Merete FA’s repræsentant i Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet og Helbredsoplysningsrådet. Merete kom til FA i 1996 fra en stilling som advokat i DA.
Mobil: 29 99 16 13