mhb_large.png
Morten Holm Bundgaard
Arbejdsmiljøchef
Morten arbejder med arbejdsmiljø og trivsel i finanssektoren. Morten er FA’s repræsentant i Arbejdsmiljørådet og deltager i forskellige organer herunder. Derudover har Morten ansvaret for FA’s arbejdsmiljønetværk. Morten har været ansat i FA siden 2017 og har inden da arbejdet som jurist i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor han primært beskæftigede sig med arbejdsskadesager.
Mobil: 23 70 03 42