nicole-large.png
Nicole Offendal
Adm. dir.
Nicole er adm. direktør i FA. Hun er uddannet advokat og har været partner i en række advokatfirmaer, hvor hun primært beskæftigede sig med ansættelses- og arbejdsret. Fra 2012-2021 var Nicole ansat i Danske Bank, hvor hun senest havde titel af HR Chef og Global Head of HR Legal. I Danske Bank beskæftigede Nicole sig blandt meget andet med generel HR, ledelse, forhandlinger, ansættelsesret, arbejdsmiljø, mental sundhed, trivsel og distancearbejde. Nicole er medlem af Repræsentantskabet i ATP, Forenede Gruppeliv og medlem af bestyrelsen for Copenhagen Business Academy. Nicole blev ansat i FA i 2021.
Mobil: 51 70 02 37