ssa_large.png
Søren Sass
Politisk chefrådgiver
Søren blev ansat som politisk chefrådgiver i FA i 2023. Han har tidligere været ansat i FA (2020-2021). Søren har stor erfaring med politisk interessevaretagelse fra Folketinget, Europa-Parlamentet, centraladministrationen og en række interesseorganisationer.