Netværk

I FA sætter vi pris på relevans, aktualitet og ikke mindst erfaringsudveksling.

Derfor faciliterer vi en række stærke netværk. Faktisk hele 10 af slagsen.

Fælles for vores netværk er, at medlemsvirksomhederne har stor indflydelse på, hvilke emner vi zoomer ind på.

Kun på den måde sikrer vi, at relevans og aktualitet altid er i højsædet. Dette kræver ligeledes aktiv deltagelse fra netværkets medlemmer. Ligesom vi vægter fortrolighed højt, fordi vi tror på, at erfaringsudveksling trives bedst i fortrolige rum.

Sommetider mødes vi fysisk i netværkene, hvor der vil være tid til social aktivitet før/efter. Andre gange mødes vi virtuelt.

Nedenfor kan du se en oversigt over og læse mere om vores netværk.

Tøv ikke med at skrive til de netværksansvarlige, hvis du bare ønsker at vide mere. 

Du kan tilmelde dig eller en kollega til et/flere netværk via Selvbetjeningen under Mit FA (kræver FA administrator-adgang). Alternativt kan du eller en kollega tilmelde jer via dette link.

Husk, at visse netværk kan være relevant for andre i din virksomhed, så du er velkommen til at videresende link til den rette modtager i din organisation.

Netværkene er kun for FA's medlemsvirksomheder. 

HR Analyse Netværk

Et par gange om året samler vi HR-analytikere i vores netværk for HR Analyse. Ved møderne præsenterer vi FA’s seneste HR-analyser, og deltagerne drøfter, hvilke analyser FA skal foretage. Også erfaringsudveksling blandt deltagerne om egne analyser er fast punkt på dagsordenen.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

HR Finans

Netværket zoomer ind på de seneste strømninger indenfor HR og henvender sig til medarbejdere, der arbejder med HR i penge- og realkreditinstitutter med mere end 200 ansatte. Netværket har også fokus på erfaringsudveksling og mødes 2-4 gange om året. Netværket er en pendant til HR Forsikring & Pension.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

HR Forsikring & Pension

HR Forsikring & Pension er vores netværk med fokus på HR-relaterede udfordringer og løsninger i forsikrings- og pensionsselskaber med mere end 200 medarbejdere. I netværket deler vi ny viden, inspiration og erfaringsudveksler i et fortroligt rum 2-4 gange om året. Netværket har et søsternetværk i penge- og realkreditinstitutter, nemlig HR Finans.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

Kontakt Claus Ryde, chefforhandler i FA, hvis du vil vide mere. Claus’ mail er clr@fanet.dk

HR Netværk for mellemstore virksomheder

Netværket er målrettet virksomheder med under 200 medarbejdere. I netværket stiller vi skarpt på de nyeste strømninger inden for HR, og vi drøfter helt konkrete og aktuelle problemstillinger. Der er 2-4 møder årligt, sommetider med eksterne oplæg.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

Kontakt David Luxhøj-Pedersen, advokatfuldmægtig i FA, hvis du vil vide mere. Davids mail er dlp@fanet.dk

Tech Netværk

Netværket er målrettet HR-ansatte, der arbejder i finansielle IT-virksomheder. Vi mødes minimum to gange om året, hvor vi erfaringsudveksler om HR-udfordringer set fra et tech-perspektiv, og hvor vi hører oplæg om ny relevant viden.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

Kontakt David Luxhøj-Pedersen, advokatfuldmægtig i FA, hvis du vil vide mere. Davids mail er dlp@fanet.dk

(Netværket et pt ikke aktivt)

Netværk for Mangfoldighed og Diversitet

Netværket har fokus på mangfoldighed og diversitet i finanssektoren og henvender sig primært til ansatte, der arbejder med mangfoldighed, ligestilling og diversitet i FA’s medlemsvirksomheder. Vi holder ca. 2 møder årligt, hvor vi drøfter aktuelle emner, får ny inspiration og deler erfaringer.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

Kontakt Katja Brunbjerg Muff, underdirektør i FA, hvis du vil vide mere. Katjas mail er kbm@fanet.dk

Netværk for Arbejdsmiljøchefer

Netværket er for arbejdsmiljøchefer og -ansvarlige i FA’s medlemsvirksomheder. Netværket har jævnligt besøg af eksterne oplægsholdere. Derudover er ny lovgivning og erfaringsudveksling om konkrete udfordringer indenfor arbejdsmiljøområdet fast på dagsordenen.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

Kontakt Morten Holm Bundgaard, arbejdsmiljøchef i FA, hvis du vil vide mere. Mortens mail er mhb@fanet.dk

Netværk for HR-direktører

Netværket ledes af FA’s adm. direktør, Nicole Offendal, og er forbeholdt HR-direktører eller tilsvarende i FA’s medlemsvirksomheder. Kontakt Jette Hartø, direktionssekretær i FA, hvis du vil vide mere. Jettes mail er jeh@fanet.dk

Netværk for Jura & Compliance

I netværket holder vi os ajour med den nye lovgivning og den, der er på trapperne. Vi erfaringsudveksler om udfordringer og deler inspiration til løsninger af ansættelsesretlig karakter og inden for compliance, herunder aflønningsreglerne. Når det er relevant, gennemgår vi nye og principielle afgørelser fra ind- og udland.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder, der er medlemmer af netværket.

Kontakt Kirsten Brask Lillevang, advokat i FA, hvis du vil vide mere. Kirstens mail er kbl@fanet.dk

PA Netværk

Et par gange om året samler vi og efter behov mødes med medarbejdere, der arbejder med public affairs og ekstern kommunikation i FA’s medlemsvirksomheder. Møderne er hovedsageligt digitale og varer et par timer. I netværket drøftes aktuelle politiske dagsordner, og vi erfaringsudveksler på tværs af sektoren om fremtidige politiske indsatser.

FA’s hjemmeside vil løbende blive opdateret med, hvornår netværket mødes næste gang, og hvilke virksomheder der er medlemmer af netværket.

Kontakt Nadeem Farooq, underdirektør i FA, hvis du vil vide mere. Nadeems mail er nfa@fanet.dk