karsten breum
Karsten Breum
HR-direktør
, formand
Karsten Breum er HR-direktør i Danske Bank og har siddet i FA’s bestyrelse siden 2020. Fra februar 2020 til juni 2022 var Karsten Breum næstformand for FA’s bestyrelse. Siden juni 2022 har Karsten Breum været formand for bestyrelsen.