Kort og godt om FA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er arbejdsgiverforeningen for banker, sparekasser, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor.
Beregnet efter lønsummen er FA landets trediestørste arbejdsgiverforening
i den private sektor i Danmark.

  • FA har knap 170 medlemsvirksomheder
  • FA's medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 63.100 medarbejdere.
  • Summen af den løn, der udbetales af FA’s medlemsvirksomheder, var ca. 47,4 mia. kr. i 2022.

FA's hovedopgaver

FA's hovedopgaver er at:

  • supportere og understøtte medlemmernes forretningsmæssige mål gennem tidssvarende overenskomster og en fremtidsorienteret uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik,
  • rådgive og yde service til samt repræsentere medlemmerne i alle arbejdsgiverforhold og
  • fremme og synliggøre den finansielle sektor som en attraktiv arbejdsplads
  • lave statistikker og nøgletal på en lang række områder

Modparter

FA's største forhandlingsmodpart er Finansforbundet, der med sine knap 53.250 medlemmer (inkl. pensionister og ledige) organiserer de ansatte indenfor penge- og realkreditområdet samt assurandørerne. Læs mere på www.finansforbundet.dk.

FA's anden forhandlingsmodpart er Forsikringsforbundet, der er en faglig organisation for ansatte i forsikringsbranchen. Forsikringsforbundet tæller ca. 8.500 medlemmer. Læs mere på www.forsikringsforbundet.dk

Brancheforeninger

Der findes to brancheforeninger, som varetager de forskellige finansielle branchers interesser. De to foreninger er Finans Danmark og Forsikring & Pension.

  • Finans Danmark er brancheforeningen i finanssektoren for banker, sparekasser, andelskasser, realkreditinstitutter og danske filialer af udenlandske banker. Foreningen arbejder for at fremme medlemsvirksomhedernes interesser i Danmark og i EU. Se mere på www.finansdanmark.dk 
  • Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes forening, som tager sig af skadesforsikrings-, livsforsikrings- og pensionsselskabers interesser. Medlemmerne er selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i form af et selskab eller filial i Danmark. Se mere på www.forsikringogpension.dk