Organisation

FA's bestyrelse

FA’s bestyrelse består af 10 personer fra medlemsvirksomhedernes direktioner. Læs mere om sammensætningen af bestyrelsen i FA’s  vedtægter, § 9.

Mads Skovlund Pedersen fra Nordea er formand. Læs mere om medlemmerne af FA's bestyrelse under "Om FA". 

FA's sekretariat

FA’s  sekretariat består af 20 medarbejdere med Nicole Offendal som adm. direktør. Sekretariatet, som har til huse i Finanssektorens Hus i Amaliegade 7 i det indre København. Læs mere om medarbejderne i FA's sekretariat under "Om FA".