Strategi

FA’s formål er at varetage medlemmernes interesse i alle spørgsmål, der står i forbindelse med medarbejdernes løn- og arbejdsforhold, gennem tæt dialog med virksomhederne og det politiske system.

Vision og strategi 1
Vision og strategi 2
Vision og strategi 3

For at opfylde formålet forfølger FA tre målsætninger, som er at

  • supportere og understøtte medlemmernes forretningsmæssige mål gennem tidssvarende overenskomster og en fremtidsorienteret uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik,
  • rådgive og yde service til samt repræsentere medlemmerne i alle arbejdsgiverforhold og
  • fremme og synliggøre den finansielle sektor som en attraktiv arbejdsplads

FA’s indsatser ligger inden for følgende områder:

Overenskomster

FA skal arbejde for tidssvarende, konkurrencedygtige og fleksible overenskomster, der matcher virksomhedernes behov.

Juridisk rådgivning og bistand

FA skal støtte medlemmerne, så de er bedst muligt rustet i sager om både kollektiv og individuel arbejdsret.

Arbejdsmiljø 

FA skal støtte de forretningsmæssige mål ved at bistå medlemmerne med at bevare et højt niveau for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Uddannelsespolitik

FA skal arbejde for, at udbuddet af uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser, matcher sektorens behov for kvalificeret arbejdskraft nu og fremover.

Arbejdsmarkedspolitik, regulering og lovgivning fra Danmark og EU

FA skal arbejde for at sikre et attraktivt arbejdsmarked for højt kvalificeret arbejdskraft både fra Danmark og udlandet. I forhold til EU skal FA arbejde for at opnå nødvendig information om alle relevante EU-sager og at opnå optimal indflydelse på relevant EU-regulering.

Statistik og analyse

FA skal arbejde for at gøre det muligt for medlemsvirksomhederne at benchmarke sig mod sektoren og det øvrige arbejdsmarked. Desuden skal statistikkerne og analyserne understøtte overenskomstforhandlingerne samt aktuelle emner i den arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske debat.

Kommunikation og synlighed

FA skal arbejde for at skabe forståelse for FA’s holdninger og positioner i offentligheden, blandt politikere og hos forbundene. FA skal afskærme medlemmerne i forbindelse med uberettiget dårlig omtale af sektoren samt informere om FA’s aktiviteter.

Medlemsaktiviteter

FA skal arbejde for at tilbyde medlemmerne et differentieret udbud af aktiviteter, som er aktuelle og matcher virksomhedernes behov.

Samarbejdsflader

FA skal arbejde for et godt samarbejde med tilsvarende organisationer for at varetage fælles interesser.