Publikationer

Vejledningen om arbejdstid 2023-2025
Medlemsbarometer, alle virksomheder, maj 2023
Medlemsbarometer, finansområdet, maj 2023
Medlemsbarometer, forsikringsvirksomheder, maj 2023
Analyse: Stigende mangfoldighed i finansbranchen
Medlemsbarometer, alle virksomheder, september 2022
Stigende beskæftigelse blandt seniorer
Analyse: Særskatten svarer til mere end 3 pct. af lønsummen i finansektoren