Diplomuddannelser

HD-uddannelser inden for finans

HD er den mest anvendte videreuddannelse på bachelorniveau i den finansielle sektor. De mest brugte HD-linjer i finanssektoren er HD (FR) og HD (F). Se mere om de to linjer nedenfor.

HD-uddannelse består af to dele: HD 1. del er på EQF-niveau 5. HD 2. del er på EQF-niveau 6 og svarer dermed til bachelorniveau. Den samlede deltidsstudietid er normeret til 4 år.

HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse

HD 1. del er en videregående deltidsuddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der bl.a. giver viden om samfundsøkonomi og erhvervsret. HD 1. del er normeret til 2 år på deltid og kvalificerer til optagelse på HD 2. del. Du kan læse mere om HD 1. del, herunder om adgangskrav, økonomi m.v. her.

HD 2. del (FR)

HD i Finansiel Rådgivning er rettet mod rådgivere i filialnettet, der arbejder med komplekse rådgivningssager. Det kan være investerings- og formuerådgivere, rådgivere af små og mellemstore virksomheder og/eller rådgivere af private banking-kunder. Uddannelsen er blevet til i tæt samarbejde mellem HD-institutionerne og de finansielle virksomheder og er baseret på finansfaglighed og de særlige kompetencekrav, som bankrådgiveren skal leve op til. HD (FR) er normeret til 2 år på deltid.

Du kan læse mere om HD 2. del i Finansiel Rådgivning, herunder om adgangskrav, økonomi m.v. her.

HD 2. del (F)

HD i Finansiering giver en anvendelsesorienteret teoretisk baseret uddannelse, der skærper evnen til at analysere og løse finansielle problemer på en kompetent måde. Uddannelsen retter sig mod specialistfunktioner, f.eks. investering og erhverv. HD (F) er normeret til 2 år på deltid.

Du kan læse mere om HD 2. del i Finansiering, herunder om adgangskrav, økonomi m.v. her.

Diplomuddannelse i Finansiel Rådgivning (FR)

Diplomuddannelsen i Finansiel Rådgivning er en ny retning inden for de merkantile diplomuddannelser. Uddannelsen udbydes fra 1. august 2018. Diplomuddannelser er på EQF-niveau 6 og svarer dermed til bachelorniveau. Den samlede deltidsstudietid er normeret til 3 år. 

En hel merkantil diplomuddannelse består af: Obligatoriske moduler på samlet 15 ECTS, retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS + valgfrit modul på 5 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS. Ønsker du ikke at specialisere dig i en retning, fylder de valgfrie moduler samlet 30 ECTS.

De obligatoriske moduler er:

  • Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)
  • Projektledelse (5 ECTS)

De retningspecifikke moduler - og evt. relevante valgfag - inden for Finansiel Rådgivning er:

  • Formuerådgivning (10 ECTS)
  • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
  • Kundesamspil (5 ECTS)
  • Retningsrelevant valgfag: Den finansielle sektor i fremtiden

Du kan læse mere om de merkantile diplomuddannelser og diplomuddannelsen i Finansiel Rådgivning, herunder om adgangskrav, økonomi m.v. her.