FAQ om uddannelser

Hvad er ECTS og ECTS-point?

ECTS står for European Credit Transfer System. Systemet er en europæisk standard og angiver kun arbejdsbyrden af et uddannelsesforløb og ikke niveauet af uddannelsen. 1 ECTS point svarer til 1/60-del af et fuldtidsstudieår. 60 ECTS point svarer således til arbejdsindsatsen for et helt studieår på fuld tid, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester (et såkaldt trimester).

På deltidsuddannelserne bliver ECTS pointene fordelt over flere år. Fx udgør en fuld AU(FR)-uddannelse 60 ECTS point, som normalt fordeles over 3 år. ECTS-point bruges blandt andet også i forbindelse med merit. Læs mere her.

Hvad er EQF?

EQF står for European Qualification Framework. EQF er en måde at måle et uddannelsesforløbs niveau, og rammen gør det lettere at sammenligne og anerkende kvalifikationer på tværs af forskellige lande og institutioner. Når EQF implementeres i de enkelte lande kaldes rammeværket National Qualification Framework eller NQF. I Danmark svarer niveauerne i EQF og NQF til hinanden. De finansielle uddannelser ligger på følgende EQF/NQF-niveauer: 

Finansiel uddannelse

EQF/NQF-niveau

Finansuddannelsen

  4

Finansøkonomuddannelse og AU(FR)

  5

Finansbachelor, universitetsbachelor og diplomuddannelser

  6

Kandidatuddannelser og Masteruddannelser

  7

 

Læs mere om EQF her, og læs mere om den danske kvalifikationsramme her.

Hvad er RKV?

RKV står for realkompetencevurdering og det er en vurdering af en persons reelle kompetencer i forhold til et fag eller uddannelse.

Det er en vurdering, der foretages af den uddannelsesinstitution, der udbyder den efterspurgte uddannelse. Læs mere om realkompetencevurderinger her.

Hvad er merit?

Merit er en godskrivning af hele eller dele af en tidligere uddannelse eller anden form for relevant erfaring i forbindelse med en anden uddannelse.

Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der træffer afgørelse om merit efter ansøgning. Læs mere om merit på baggrund af afsluttede uddannelser her.