Universitetsuddannelser

En lang række universitetsuddannelser kan føre til job og karriere i finanssektoren.

Det er typisk universitetsuddannelser inden for det økonomiske, juridiske og teknologiske områder, der fører til job i en finansiel virksomhed, herunder erhvervsøkonomiske uddannelser (cand.merc.). Uddannelserne fører oftest til ansættelse i specialistfunktioner i penge- og realkreditinstitutters samt forsikrings- og pensionsselskabers hovedsæder.

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi handler om virksomheder, og hvordan de fungerer i samspil med kunder, konkurrenter og samfundet. Læs mere her.

Jura

Jura handler om hele retssystemet. Uddannelsen giver et overblik over lovene, hvordan de bliver til, hvordan de fortolkes og bruges i praksis. Læs mere her. Herunder findes uddannelsen HA, jur, som kombinerer jura og erhvervsøkonomi og bl.a. giver forudsætninger for at analysere, hvordan en virksomhed kan tage vigtige økonomiske beslutninger inden for lovens rammer. Læs mere her.

Økonomi

På økonomiuddannelserne opnår de studerende kompetencer inden for både erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger. Læs mere her.

IT

På IT-området er der mange muligheder for at specialisere sig på universitetsniveau. Se mulighederne på bachelorniveau her.

Ph.d.

Ph.d.-graden er en overbygning på kandidatuddannelsen, hvor der er mulighed for endnu mere specialisering. Læs mere her.

Mere information

Mere information om universitetsuddannelserne kan findes hos studievejlederne på universiteterne og på Studievalg.dk. Optagelse på universitetsuddannelser foregår gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Læs mere om ansøgningsfrister her. Læs mere om optagelse her.