Finanskompetencepulje - efter OK20

Finanskompetencepuljen - efter OK20

Ved OK20 blev der med Finansforbundet aftalt at puljen til kompetenceudvikling af medarbejderne fortsætter og udvides. Det er aftalt, at hver virksomhed indbetaler kr. 700 pr. medarbejder med en månedsløn op til 75.000 kr. med tillæg af værdien af 6. ferieuge, særligt ferietillæg, arbejdsgivers pensionsbidrag og omsorgsdage. FKPs bestyrelse har øremærket 250 kr. til virksomhedsprojekter. Finanskompetencepuljen følger fortsat de gældende retningslinjer for Finanskompetencepuljen.

Virksomhedsprojekter

Virksomheder kan søge om støtte til virksomhedsprojekter. For at modtage økonomisk støtte til projektet, skal projektet opfylde følgende krav:

 • Det overordnede mål med puljen er at fremme medarbejderens kompetenceudvikling samt medarbejderens oplevelse og forståelse af eget ansvar herfor. Det kan fx være aktiviteter, der retter sig mod at styrke medarbejdernes forståelse af digitalisering, forandringsparathed samt mindset i forhold til kompetenceudvikling og eget ansvar herfor.
 • Der skal være lokal enighed om projektet mellem A- og B-siden.
 • Det er vigtigt, at det er et kompetenceløft udover den grundlæggende faglighed, som virksomheden selv er ansvarlig for. Fx. rød, gul, grøn certificering.
 • Puljen dækker ikke udgifter til forplejning og transport.
 • Ved projekts afslutning bør virksomheden og den faglige repræsentant i fællesskab udarbejde en kort evaluering af den uddannelsesmæssige effekt. Evalueringen kan danne udgangspunkt for videndeling blandt sektorens virksomheder.

Økonomi

 • Finanskompetencepuljens bestyrelse afsætter årligt kr. 250 pr. ansat til virksomhedsprojekter.
 • Virksomheden kan maksimalt få udbetalt et beløb svarende til det, som virksomheden har indbetalt. 

Virksomhederne skal oplyse følgende:

 • Titel på projektet
 • Det samlede beløb, der søges om
 • Er projektet godkendt af A- og B-siden
 • Målgruppe og antal deltagere
 • Beskrivelse af projektets formål og motivation for projektet
 • Udspecificeret budget for projektet
 • Projektets start- og sluttidspunkt
 • Hvilke faser og aktiviteter indgår i projektet?
 • Hvordan vil I vurdere projektets udbytte?

 Sagsgangen

 •  Puljesekretariatet modtager digitalt ansøgningen via ansøgningsformularen på finanskompetencepuljens hjemmeside.
 • Puljesekretariatet behandler ansøgningen efter de besluttede retningslinjer
 • Puljesekretariatet meddeler FA sin vurdering i forhold til godkendelse/afvisning
 • Puljesekretariatet udbetaler det godkendte beløb
 • Såfremt der ikke er enighed mellem Puljesekretariatet og FA om godkendelse/afvisning, behandles ansøgningen på det kommende bestyrelsesmøde.
 • På hvert bestyrelsesmøde orienteres bestyrelsen om, hvilke projekter, der er blevet godkendt og hvilke, der er afvist.

Du kan læse nye retningslinjer her.

Virksomhedskurser

Virksomhederne kan også fortsat sende hold af medarbejdere afsted på kurser. Der skal vælges mellem de kurser, som bestyrelsen har godkendt. Listen over godkendte kurser findes her. Der arbejdes pt. på en ny teknisk løsning for ansøgning af virksomhedskurser. Indtil videre skal der blot ansøges som et virksomhedsprojekt.

Individuelle kurser

Individuelle medarbejdere har fortsat mulighed for at søge om individuelle kurser blandt de af bestyrelsen godkendte kurser. Læs mere om hvilke kurser der er godkendt og læs mere om, hvordan medarbejderne tilmelder sig her.