Uddannelsespolitisk indsats

FA arbejder for et fleksibelt og efterspørgselsdrevet uddannelsessystem, som til stadighed leverer færdiguddannede, der matcher sektorens behov for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, sikrer mange indgangsmuligheder til sektoren, og tilbyder stærk og relevant efter- og videreuddannelse.

FA vil derfor  

  • påvirke det politiske system og uddannelsesinstitutionerne med det formål, at uddannelserne rettet mod finanssektoren bliver mere erhvervsrettede og praksisnære, så de i højere grad end i dag matcher sektorens behov for arbejdskraft og kompetencer,

  • presse på overfor universiteterne, så universitetsbachelorer opnår bedre forudsætninger for direkte adgang til arbejdsmarkedet og for at vende tilbage til kandidatuddannelsen efter nogle år,

  • samarbejde tæt med universiteterne om at sikre et tilstrækkeligt optag på it-uddannelserne og en orientering af deres it-studerende om de mange spændende jobmuligheder i finanssektoren, 

  • i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sikre, at uddannelser som retter sig mod finanssektoren løbende bliver opdaterede med nye, efterspurgte kompetencer i finanssektoren inden for bæredygtighed,

  • samarbejde med erhvervsakademierne om fortsat at sikre et tilstrækkeligt optag og en stærk praksisnærhed på både finansøkonom- og finansbacheloruddannelserne samt andre relevante uddannelser, fx på akademiuddannelsen og it-området,

  • i regi af Fagligt udvalg for Finanssektoren arbejde for, at finansuddannelsen til stadighed matcher virksomhedernes behov i forhold til både kompetencer og praktikforløb, herunder sikre at finanselever med en gymnasial baggrund fortsat har ret to toårige hovedforløb efter 2023,

  • deltage aktivt i relevante bestyrelser, uddannelsesudvalg, aftagerpaneler, uddannelsesnetværk samt i ministerielt udpegede råd, udvalg og arbejdsgrupper med henblik på at påvirke politikere, offentlige myndigheder og andre interesseorganisationer i retning af finanssektorens interesser.