Uddannelsespolitiske udvalg

FA er repræsenteret i en lang række udvalg indenfor det uddannelsespolitiske område.

Rådet for grundlæggende erhvervsuddannelser (REU)

Repræsentant: Chefkonsulent Lars Djernæs.

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionshøjskoleuddannelser (REP)

Repræsentant: Chefkonsulent Lars Djernæs

EU-specialudvalget under Børne- og Undervisningsministeriet

Repræsentant: Chefkonslent Lars Djernæs

EU-specialudvalget under Finanstilsynet

Repræsentant: Juridisk konsulent Morten Holm Bundgaard.

Koordinationsgruppen for videregående finansielle uddannelser

Repræsentant: Chefkonsulent Lars Djernæs

Danmarks Evalueringsinstitut - repræsentantskabet (EVA)

Repræsentant: Chefkonslent Lars Djernæs

Udviklingsrådet for erhvervsakademierne

Repræsentant: Chefkonsulent Lars Djernæs