Indberetning

Medlemsvirksomheder er forpligtede til at indberette en række oplysninger til FA. Det drejer sig om oplysninger om løn- og fraværsforhold, øvrige arbejdsomkostninger og medarbejderantal. Her på siden kan du foretage virksomhedens indberetninger.